Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2

ZESPÓŁ SAMYCH SUKCESÓW

Realizacja obowiązku informacyjnego

Strona główna » W naszej szkole » Ochrona danych osobowych » Realizacja obowiązku informacyjnego

wielkość tekstu: A | A | A

Procedura realizacji obowiązku informacyjnego

w Zespole Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Zawierciu

 1. Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Zawierciu realizuje obowiązek informacyjny poprzez:

  1. umieszczenie klauzuli informacyjnej ogólnej na tablicy ogłoszeń szkoły,

  2. zamieszczenie klauzuli informacyjnej ogólnej na stronie internetowej szkoły o adresie: http:www.zsips-zawiercie.edu.pl w zakładce: W naszej szkole- „Ochrona danych osobowych”,

 2. Stosowanie klauzuli informacyjnej na podstawie art. 13 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z 25 maja 2018.

W przypadku gdy dane pochodzą bezpośrednio od osoby, której dotyczą pracownik

  1. wręcza klauzulę bezpośrednio osobie, której przetwarzanie danych dotyczy podczas przyjmowania wniosku, zgłoszenia, podania, pisma itp. lub informuje osobę o możliwości zapoznania się z treścią klauzuli,

  2. wręcza osobie wzór wniosku, zgłoszenia, podania itp. na którym umieszczona jest klauzula informacyjna informując o możliwości zapoznania się z jej treścią,

  3. udzielając odpowiedzi korespondencyjnie pracownik dołącza do nadawanej korespondencji właściwą klauzulę wskazując w korespondencji o jej załączeniu,

  4. w przypadku prowadzenia korespondencji e-mailowo za pomocą systemu EZD pracownik do przesyłanych wiadomości załącza odpowiednie klauzule informacyjne jako załącznik,

  5. w przypadku realizacji spraw za pośrednictwem SEKAP, ePUAP pracownik do szablonu dokumentu elektronicznego załącza właściwą klauzulę informacyjną,

  6. w przypadku gdy przepis szczególny wyłącza obowiązek informowania o zbieraniu danych nie stosuje się klauzul informacyjnych.

 1. Stosowanie klauzuli informacyjnej na podstawie art. 14 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z 25 maja 2018.

Podczas wypełniania obowiązku informacyjnego na podstawie art. 14 RODO należy w szczególności wziąć pod uwagę ograniczenia stosowania obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 23 RODO oraz art. 4 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z 10 maja 2018 r.

W przypadku gdy dane nie pochodzą od osoby, której dotyczą pracownik dokonuje oceny:

 1. czy przepis szczególny wyłącza obowiązek informowania o zbieraniu danych,

 2. jeśli tak, brak jest obowiązku informacyjnego,

 3. jeśli nie, pracownik dokonuje oceny czy udzielenie informacji okazuje się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, jeśli tak brak jest obowiązku informacyjnego,

 4. jeśli nie, pracownik dokonuje oceny czy pozyskanie lub ujawnienie danych jest wyraźnie uregulowane prawem,

 5. ocenia, czy dane osobowe muszą pozostać poufne zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy przewidzianym w prawie, jeśli tak brak jest obowiązku informacyjnego,

 6. jeśli nie, ocenia czy osoba, której dane dotyczą dysponuje już informacji, które miałyby być mu udzielone, jeśli tak brak jest obowiązku informacyjnego,

  1. jeśli nie, pracownik ma obowiązek niezwłocznie przy pierwszym kontakcie poinformować osobę, której dane dotyczą, nie później niż w terminie 30 dni, o treści informacji, wręczyć klauzulę bezpośrednio osobie, której przetwarzane dane dotyczą, lub

  2. udzielając odpowiedzi korespondencyjnie pracownik dołącza do nadawanej korespondencji przedmiotową klauzulę wskazując w korespondencji głównej o jej załączeniu.


 

Adres

Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Zawierciu
42-400 Zawiercie
ul. Rataja 29a

KONTAKT

Mail szkoła:
sekretariat@zss-zawiercie.pl
Tel. szkoła: 32 67 215 17

Mail Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 2: sekretariatppp2@zss-zawiercie.pl
Tel. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 2: 32 494 15 00

KONTAKT

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH

I PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 2

IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ZAWIERCIU

Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2

osób online: 3

Polityka prywatności Kanały RSS Mapa serwisu

SYSTEM ALP VISUAL PLUS |

WYSYŁANIE I ODBIÓR POCZTY

ZARZĄDZANIE POCZTĄ

ZARZĄDZANIE SERWISEM

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy