Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2

ZESPÓŁ SAMYCH SUKCESÓW

Oferta szkoły

Strona główna » Dla rodziców » Oferta szkoły

wielkość tekstu: A | A | A

Nasza szkoła organizuje proces kształcenia i wychowania wspierając wszechstronny rozwój każdego ucznia, uwzględniając jego indywidualne możliwości oraz przygotowuje go do życia w rodzinie i otwartej społeczności. Kształcimy dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Nauczyciele wprowadzają wiele nowatorskich metod edukacyjnych, wychodząc na przeciw reformie oświaty. Szkoła już od dłuższego czasu wykorzystuje komputery. Działają dwie pracownie komputerowe z dostępem do internetu. Uczniowie rozpoczynają naukę obsługi komputera już na etapie nauczania zintegrowanego. Poza lekcjami informatyki nauczyciele wykorzystują komputerowe programy edukacyjne w nauce innych przedmiotów. Umożliwiamy ciągłość nauczania na wszystkich poziomach edukacyjnych oraz naukę w klasach uzawodowionych. 

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonuje:

 • 8 letnia  Szkoła  Podstawowa nr 15 Specjalna
 • 3 letnia Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 Specjalna
 • 3 letnia Szkoła Przysposabiająca  do Pracy

 

ZAPEWNIAMY NASZYM UCZNIOM:

 • Wszechstronną opiekę pedagogiczna i psychologiczną.
 • Indywidualizację metod, form i programów nauczania.
 • Zajęcia rewalidacji indywidualnej.
 • Bezpłatny dostęp do podręczników.
 • Udział w zajęciach pozalekcyjnych, licznych konkursach.
 • Poradnictwo dla rodziców i pomoc w realizacji zadań wychowawczych.
 • Całodzienną opiekę pielęgniarki szkolnej.
 • Organizujemy wycieczki, wyjazdy rehabilitacyjne, rajdy.
 • Organizujemy  wyjazdy  na „ZIELONE  SZKOŁY”.
 • Dla  uczniów  szkoły  zawodowej  zapewniamy  miejsca  odbywania  zajęć  praktycznych  w  Centrum  Kształcenia  Praktycznego.
 • Oferujemy  pomoc  przy  ubieganiu  się  o  tytuł  czeladnika  w  zawodzie.

 

ZAJĘCIA  SPECJALISTYCZNE:

Prowadzimy następujące zajęcia rewalidacyjne, stymulujące ogólny rozwój  dziecka, oddziałujące na zaburzenia wynikające  z upośledzenia umysłowego.

 

MUZYKOTERAPIA - to forma terapii i profilaktyki przez muzykę. Celem zajęć jest odreagowanie negatywnych emocji, stymulacja działań twórczych, uaktywnienie dzieci wylęknionych i zamkniętych w sobie przez taniec i grę na instrumentach perkusyjnych.

LOGOPEDIA - terapia obejmuje zaburzenia artykulacyjne, fonacyjne, wady wynikające z upośledzenia umysłowego - oligofazja. W terapii wykorzystywane są programy komputerowe.

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE - nastawione na rozwój kompetencji społecznych dziecka, na profilaktykę przeciwdziałania agresji, rozwijanie postaw twórczych, edukację kreatywną, relaksację, rozwój osobowości.

ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE - nastawione na trudności w czytaniu i pisaniu, zaburzenia sprawności psycho-ruchowej i manualnej, zaburzenia spostrzegania.

GIMNASTYKA  KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNA - 
dla uczniów z wadami postawy. Każde dziecko ma indywidualny zestaw ćwiczeń wynikający z orzeczenia lekarskiego, poradni PP. Postępy w rehabilitacji dziecka są dokumentowane filmowo, co pozwala na postrzeganie rozwoju psycho-motorycznego dziecka i zaplanowanie rehabilitacji.

SOCJOTERAPIA I PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ– w ramach profilaktyki i socjoterapii realizowane są zajęcia oddziałujace na problem w danej grupie, kształtujące właściwe postawy wobec środków uzależniajacych, przeciwdziałające presji rówieśników.

TERAPIA  POLISENSORYCZNA - realizowana jest w specjalnie urządzonym pomieszczeniu  wyposażonym w odpowiedni sprzęt, przebywanie w nim jest odprężające a zarazem dostarczające wiele wrażeń sensorycznych. Głównym celem terapii jest  doświadczanie świata zmysłami wzroku, dotyku,słuchu, węchu oraz odprężenie, relaks i wyciszenie.
więcej na ten temat  zobacz w linku ciekawostki.

BIOFEEDBECK - jest metodą terapii  polegającą na podawaniu uczniowi sygnałów zwrotnych o zmianach stanu fizjologicznego  jego organizmu, dzięki czemu może on nauczyć się świadomie modyfikować funkcje, które normalnie nie są kontrolowane świadomie np. fale mózgowe, napięcie mięśniowe itp.
więcej na ten temat  zobacz w linku ciekawostki.

ZAJĘCIA NA BASENIE - proponujemy naszym uczniom naukę pływania i ćwiczenia w wodzie, do dyspozycji mamy basen  OSIR przy Szkole Podstawowej nr 3.

 

 DOJAZDY  UCZNIÓW  DO SZKOŁY:

Uczniowie  Szkoły  Podstawowej  spoza  Zawiercia  otrzymują  bilety  miesięczne  refundowane  przez  gminy  zgodnie  z  miejscem  zamieszkania  ucznia. 


Uczniowie   Branżowa Szkoły I Stopniaj  i  Szkoły  Przysposabiającej  do  Pracy  dojeżdżają  do  szkoły  i  na  praktykę  ze  zniżką  78%.


UWAGA!
Na  świadectwach  ukończenia  każdej  szkoły  pomija  się  wyraz  "specjalna". !!!Szkoła posiada do dyspozycji boiska do gry w koszykówkę i piłkę nożną wraz z zapleczem.

Szkoła na wyposażeniu posiada dwa autobusy – bezpłatny dowóz dzieci do szkół.

 

Budynek szkoły jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych o ograniczonej zdolności poruszania się. Dostęp osób poruszających się na wózkach inwalidzkich na poziom parteru możliwy jest dzięki zastosowaniu przy wejściu głównym platformowego podnośnika. Dostęp na wyższe kondygnacje i do piwnicy możliwy  jest za pomocą windy. Pomieszczenia sanitarne są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

   

  Placówka posiada 27 pomieszczeń edukacyjnych, sale gimnastyczną,  siłownię z pełnym węzłem sanitarnym, świetlicę, bibliotekę, kuchnię oraz jadalnię .Szkoła ma  również gabinet pielęgniarski, gabinet psychologa, pedagoga, sale multimedialną  oraz liczne gabinety i pracownie :

-Dwie sale integracji sensorycznej

-Sala doświadczania świata

-Sala biofeedback

-Sale do terapii logopedycznej

-Sala do muzykoterapii

-Pracownia ogrodniczo – techniczczna

-Pracownia gastronomiczna

     W placówce są wyodrębnione szatnie na odzież wierzchnią uczniów i stroje sportowe.

Szkoła prowadzi projekt Rehabilitacja 25+ dla absolwentów naszej placówki.

Adres

Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Zawierciu
42-400 Zawiercie
ul. Rataja 29a

KONTAKT

Mail szkoła:
sekretariat@zss-zawiercie.pl
Tel. szkoła: 32 67 215 17

Mail Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 2: sekretariatppp2@zss-zawiercie.pl
Tel. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 2: 32 494 15 00

KONTAKT

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH

I PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 2

IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ZAWIERCIU

Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2

osób online: 1

Polityka prywatności Kanały RSS Mapa serwisu

SYSTEM ALP VISUAL PLUS |

WYSYŁANIE I ODBIÓR POCZTY

ZARZĄDZANIE POCZTĄ

ZARZĄDZANIE SERWISEM

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy