Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2

ZESPÓŁ SAMYCH SUKCESÓW

Najczęstsze pytania rodziców

Strona główna » Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 2 w Zawierciu » Najczęstsze pytania rodziców

wielkość tekstu: A | A | A

Najczęstsze pytania rodziców

 

Kogo można zgłosić do poradni?

Dzieci i młodzież do ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

Czy na konsultację z logopedą/psychologiem/pedagogiem/doradcą zawodowym potrzebne jest skierowanie od lekarza?

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nie jest placówką medyczną i dlatego nie obowiązują tu skierowania od lekarza.

Ile spotkań przewidzianych jest na badanie diagnostyczne dziecka?

Najczęściej badanie obejmuje dwa spotkania. Nie jest to jednak reguła. Wiele zależy od indywidualnych predyspozycji dziecka. Niekiedy potrzebnych jest więcej spotkań, żeby zdiagnozować dziecko oraz odpowiednio sformułować wskazania do pracy. O liczbie spotkań decyduje diagnosta badający dziecko w poradni.

Jaki jest czas oczekiwania na konsultację/badanie?

To zależy od możliwości organizacyjnych Poradni, a także od momentu roku szkolnego, w którym dziecko zostaje zgłoszone. Najwięcej zgłoszeń jest na początku i na końcu roku szkolnego, a także na przełomie semestrów. Zazwyczaj jest to okres między dwoma tygodniami, a dwoma miesiącami. O kolejności przyjęć decyduje przede wszystkim kolejność zgłoszeń oraz opisany powód zgłoszenia.

Czy zajęcia w poradni są płatne?

Wszelaka pomoc udzielana w Poradni jest bezpłatna.

W jaki sposób można zapisać się na wizytę do Poradni?

Do Poradni można zapisać dziecko telefonicznie pod numer 324941500 lub osobiście w sekretariacie Poradni. Zapisu dokonuje rodzic lub pełnoletni uczeń. Podczas zapisu należy podać imię, nazwisko dziecka, numer przedszkola lub szkoły, do której dziecko uczęszcza oraz numer telefonu do kontaktu.

Czy na pierwszą wizytę należy przyjść z dzieckiem?

Tak. Pierwsza wizyta łączy się z przeprowadzeniem wywiadu i wypełnieniem niezbędnej dokumentacji w związku z tym konieczna jest obecność rodzica bądź opiekuna prawnego.

Czy są potrzebne jakieś dokumenty na wizytę?

Na pierwszą wizytę w Poradni w zależności od problemu może się być przydatna np. książeczka zdrowia dziecka, informacja o dziecku w formie pisemnej od nauczyciela (jeśli taką mamy), lub inne dokumenty od lekarza lub innego specjalisty oraz numer PESEL dziecka.

Co w przypadku jeśli nie mogę przyjść na umówioną wizytę?

W przypadku, jeżeli nie będziecie mogli Państwo przybyć na umówioną w Poradni wizytę, prosimy o przekazanie takiej informacji telefonicznie do sekretariatu Poradni. Pracownik sekretariatu umówi kolejny termin wizyty.

Czy dziecko może zostać zgłoszone na badania do poradni przez szkołę/nauczyciela?

Nie, szkoła nie może zgłosić dziecka na badanie, może jedynie skierować rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia do naszej placówki. Rodzic, opiekun prawny lub pełnoletni uczeń formalnie zgłaszają ucznia do Poradni i podpisują zgodę na udział w badaniu.

Z pomocy jakich specjalistów mogę skorzystać w Poradni?

W naszej Poradni zatrudnieni są psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci, doradca zawodowy.

Większość naszych specjalistów posiada dodatkowe kwalifikacje. Są wśród nas między innymi: tyflopedagodzy, surdologopedzi,  oligofrenopedagodzy, terapeuci pedagogiczni, doradcy zawodowi, neurologopedzi, terapeuta integracji sensorycznej.

Czy dziecko może być zarejestrowane w dwóch Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych ?

W danym roku szkolnym dziecko może korzystać z jednej Poradni. Jeśli dziecko dotychczas korzystało np. z Poradni nr 1, a rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń chce, by był objęty opieką w PPP 2 należy w pierwszej Poradni złożyć wniosek o przeniesienie karty dziecka i odwrotnie.

Adres

Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Zawierciu
42-400 Zawiercie
ul. Rataja 29a

KONTAKT

Mail szkoła:
sekretariat@zss-zawiercie.pl
Tel. szkoła: 32 67 215 17

Mail Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 2: sekretariatppp2@zss-zawiercie.pl
Tel. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 2: 32 494 15 00

KONTAKT

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH

I PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 2

IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ZAWIERCIU

Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2

osób online: 1

Polityka prywatności Kanały RSS Mapa serwisu

SYSTEM ALP VISUAL PLUS |

WYSYŁANIE I ODBIÓR POCZTY

ZARZĄDZANIE POCZTĄ

ZARZĄDZANIE SERWISEM

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy