Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2

ZESPÓŁ SAMYCH SUKCESÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA NAUCZANIA ZDALNEGO

Strona główna » W naszej szkole » Ochrona danych osobowych » KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA NAUCZANIA ZDALNEGO

wielkość tekstu: A | A | A

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA NAUCZANIA ZDALNEGO

w załączniku

Klauzula informacyjna – zdalne nauczanie

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r.,
Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż:

Administrator danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą w Zawierciu ul. Rataja 29a.

Inspektor Ochrony Danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

  1. pod adresem poczty elektronicznej iod@zawiercie.powiat.pl
  2. pisemnie na adres siedziby Administratora.

Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

Celem przetwarzania danych jest kształcenie dzieci i młodzieży z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Podstawa prawna jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe

Odbiorcy danych osobowych

Dane będą udostępniane podmiotom dostarczającym oprogramowanie lub umożliwiającym korzystanie z platform do zdalnego nauczania, które przechowują dane osób biorących udział w zdalnym nauczaniu, na swoich serwerach w ramach świadczonej usługi.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich – poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane nie będą przekazane do państwa trzeciego - poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane będą przechowywane do końca roku szkolnego.

Prawa osób, które dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, przysługuje Ci prawo do żądania od administratora:

  1. dostępu do przetwarzanych danych osobowych i otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania i uzupełnienia swoich danych osobowych,
  3. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany nie ma zastosowanie w zdalnym nauczaniu.

Adres

Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Zawierciu
42-400 Zawiercie
ul. Rataja 29a

KONTAKT

Mail szkoła:
sekretariat@zss-zawiercie.pl
Tel. szkoła: 32 67 215 17

Mail Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 2: sekretariatppp2@zss-zawiercie.pl
Tel. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 2: 32 494 15 00

KONTAKT

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH

I PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 2

IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ZAWIERCIU

Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2

osób online: 2

Polityka prywatności Kanały RSS Mapa serwisu

SYSTEM ALP VISUAL PLUS |

WYSYŁANIE I ODBIÓR POCZTY

ZARZĄDZANIE POCZTĄ

ZARZĄDZANIE SERWISEM

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy