Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2

ZESPÓŁ SAMYCH SUKCESÓW

Historia szkoły

Strona główna » W naszej szkole » Historia szkoły

wielkość tekstu: A | A | A

ROZWÓJ I PRZEKSZTAŁCENIA SZKOŁY

1.IX.1963r. - powstają pierwsze dwie klasy specjalne działające przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Zawierciu;

1.IX.1964r. - powołanie Szkoły Podstawowej Nr 10 Specjalnej decyzją Inspektora Oświaty w Zawierciu;

6.X. 1966r. - wydanie orzeczenia w sprawie organizacji Szkoły ogólnokształcącej stopnia podstawowego - specjalnego  Nr 10 z siedzibą w Zawierciu przy ul. A. Czerwonej 69 (Uchwała nr 22/101/66 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zawierciu z dnia 6.X.66);

III. 1973r.   - powstanie filii Szkoły  Podstawowej Specjalnej w Zawierciu mieszczącej się w Gołuchowicach (koło Siewierza) dla 34 uczniów, składającej się z I i II klasy;

1.IX.1993r. - powołanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej jako filii Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Będzinie;

1.IX.1996r. -   powołanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej zlokalizowanej w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 10, Pl. J. Dąbrowskiego 19 (Akt założycielski wydany przez Kuratorium Oświaty w Katowicach z dnia 12.VIII.96 r);

1.IX.1996r. - powołanie Zespołu Szkół Specjalnych w Zawierciu, w skład którego w chodzą Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna i Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 (Akt założycielski wydany przez Kuratorium Oświaty w Katowicach dn.12.VIII.96 r);

1.IX.1999r.- przekształcenie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zawierciu Pl. J. Dąbrowskiego 19  o strukturze organizacyjnej klas I - VIII w sześcioletnią Szkołę Podstawową Specjalną o strukturze organizacyjnej klas I - VI wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych (Uchwała Nr VI/38/99  Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 25.III.99 r);
1.IX.1999r. - założenie publicznego Gimnazjum Specjalnego w Zawierciu Pl. J. Dąbrowskiego 19  wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych (Uchwała Nr VI/39/99 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 25.III.99 r);
1.IX.2002r. - nadanie  imienia  Marii Grzegorzewskiej Zespołowi  Szkól Spejalnych (Uchwała  nr XL/424/02 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 23.05.2002r.)
1.IX.2007r. - powołanie  Szkoły Przysposabiającej  do  Pracy  wchodzącej  w  skład  Zespołu  Szkól  Specjalnych  im. M. Grzegorzewskiej.
1.IX.2008r. - zmiana nazwy szkoły na ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK SPECJALNYCH im. M. Grzegorzewskiej  w  związku z powołaniem nowych szkół i placówek:
    * I Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące  Specjalne,
    * Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące  Specjalne dla Dorosłych,
    * Specjalny Ośrodek Wychowawczy z siedzibą w Jeziorowicach.

 

ZMIANY LOKALOWE 

1964 - 1987 - budynek przy Szkole Podstawowej Nr 5 ul. Paderewskiego 69;

1987 - 1995 - budynek przy ul. Sądowej 6;

1995 - 2003 - budynek przy Pl. J. Dąbrowskiego 19.

2003 – nadal – budynek  przy  ul. Rataja 29

 

Z kart historii szkoły...

          Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zawierciu to Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Szkoła Przysposobienia do Pracy. Początki istnienia tej placówki datowane są na rok szkolny 1963/64, kiedy to przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Zawierciu powstały dwie klasy specjalne. Te klasy stały się zalążkiem powstałej rok później Szkoły Podstawowej Nr 10 Specjalnej. Opiekę nad pierwszymi uczniami sprawowały dwie nauczycielki. Jedną z nich była późniejsza dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 10 Specjalnej, mgr Halina Hajdas.

   Szkoła powstała dzięki ówczesnemu inspektorowi oświaty w Zawierciu, który rozumiał potrzebę kształcenia dzieci upośledzonych umysłowo w przystosowanej do tego placówce, przez odpowiednich specjalistów.

W roku 1964 decyzją Inspektora Oświaty w Zawierciu powołano do życia Szkołę Podstawową Nr 10 Specjalną. Numer 10 oznaczał kolejny numer szkół podstawowych w Zawierciu. Od tego roku szkoła była samodzielną instytucją, mieściła się na ul. Paderewskiego, w starym budynku Szkoły Podstawowej Nr 5. Ten budynek pozostał siedzibą szkoły do 1987 roku. W tym czasie wzrastała liczba uczniów, co za tym idzie klas i powiększało się grono pedagogiczne.

W latach 1966/67 szkoła liczyła 8 klas i zatrudnionych było 10 nauczycieli. Dobierając kadrę do pracy kierowano się osobowością kandydatów i kwalifikacjami. Wszystkie zatrudniane osoby posiadały przygotowanie z zakresu pedagogiki specjalnej.

   Do szkoły uczęszczały dzieci z Zawiercia i okolicznych miejscowości. Szybko okazało się, że powierzchnia szkoły jest za mała. Już w roku 1968 nauka odbywała się na dwie zmiany. Od stycznia 1969 roku na terenie szkoły zaczęła działać świetlica szkolna oraz stołówka. Zatrudniano nowych pracowników na stanowiskach pedagogicznych i pomocniczych.

   Uczniów do Szkoły Specjalnej kierowała Komisja Selekcyjna, składająca się z dyrektora szkoły, lekarza pediatry, lekarza neurologa i dwóch doświadczonych nauczycieli szkół podstawowych. Komisja obradowała w Szkole Podstawowej Nr 2. Jeśli nauczyciel miał problem z jakimś uczniem, zgłaszał ten fakt do Komisji, miał obowiązek prowadzić obserwację danego ucznia. Komisja badała ucznia, analizowała jego prace, potem wydawała orzeczenie i kwalifikowała ucznia do kształcenia specjalnego.

   Pierwsi absolwenci ukończyli szkołę w roku szkolnym 1967/68, było ich 24. Do roku 1984 Szkołę Specjalną ukończyło 309 uczniów.

   Od początku istnienia szkoła borykała się z podobnymi problemami – warunki lokalowe, nakłady finansowe, pomoce dydaktyczne.

Od 1964 roku przez 10 lat zakładem opiekuńczym szkoły była Huta „Zawiercie”, która bezpłatnie dokonywała drobnych napraw i remontów na terenie budynku. Uczniowie mogli korzystać z bezpłatnego autokaru na wycieczki szkolne. Od 1974 roku patronat nad szkołą objęła Spółdzielnia Inwalidów „Warta”, na jej terenie uczniowie między innymi odbywali praktyki w ramach programu wychowania przez pracę.

   W 1987 roku nową siedzibą Szkoły Specjalnej został budynek przy ulicy Sądowej 6. Miał on służyć uczniom do 1995 roku. Okazało się, że jest również za mały, niezbyt funkcjonalny i wymaga remontu. Szkołę przeniesiono na ul. Plac Dąbrowskiego 19, a stamtąd na ul. Rataja 29a, gdzie mieści się do chwili obecnej.

Adres

Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Zawierciu
42-400 Zawiercie
ul. Rataja 29a

KONTAKT

Mail szkoła:
sekretariat@zss-zawiercie.pl
Tel. szkoła: 32 67 215 17

Mail Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 2: sekretariatppp2@zss-zawiercie.pl
Tel. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 2: 32 494 15 00

KONTAKT

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH

I PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 2

IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ZAWIERCIU

Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2

osób online: 2

Polityka prywatności Kanały RSS Mapa serwisu

SYSTEM ALP VISUAL PLUS |

WYSYŁANIE I ODBIÓR POCZTY

ZARZĄDZANIE POCZTĄ

ZARZĄDZANIE SERWISEM

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy