Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2

ZESPÓŁ SAMYCH SUKCESÓW

Gabinet terapii polisensorycznej

Strona główna » W naszej szkole » Pracownie i gabinety » Gabinet terapii polisensorycznej

wielkość tekstu: A | A | A

W  specjalnie  przygotowanym  pomieszczeniu  odbywa  się  terapia  polisensoryczna (wielozmysłowa), której  głównym  celem  jest  doświadczanie  świata  wieloma  zmysłami  oraz odprężenie,  relaks,  wyciszenie. Gabinet  wyposażony  jest  m. in. w: kulę lustrzaną, kolumnę bulgoczącą, rzutnik światła, lampę  interaktywną, kaskadę  światłowodową, sprzęt  grający, materace, siedziska, piłki.

 

Nasza  szkoła  zastała wyposażona  w  nową  pracownię do terapii polisensorycznej. Sprzęt do terapii, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego zakupiło Ministerstwo Edukacji Narodowej natomiast szkoła  przygotowała  odpowiednie  pomieszczenie.

 

Terapia realizowana jest w specjalnie urządzonym pomieszczeniu, które nawiązuje do środowiska życia prenatalnego, przebywanie w nim jest odprężające a zarazem dostarczające wielu wrażeń sensorycznych.

 

Głównym celem terapii jest doświadczanie świata zmysłami wzroku, dotyku, słuchu i węchu oraz odprężenie, relaks i wyciszenie.

 

Odbiorcami tego typu terapii są osoby z upośledzeniem umysłowym, mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, zespołem Downa, chorobą psychiczną, zaburzeniami mowy na tle nerwicowym, osoby z demencją.

 

Seans w Sali Doświadczania Świata jest doskonałym środkiem doraźnym na depresje, nerwice, zaburzenia emocjonalne, nadpobudliwość.

 

Wykorzystanie stymulacji polisensorycznej w terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu znacznym i głębokim.

 

     Stymulacja wielozmysłowa źródłem informacji o świecie.
 Wrażenia zmysłowe formują nasze wiadomości o świecie. Są, przewodnikami życia", jak trafnie określił ich funkcje francuski psychofizjologii Henri Peron. Pod wpływem działania narządów zmysłu, powstaje w mózgu odzwierciedlenie niektórych zjawisk fizycznych. Dochodzi do uruchomienia wielu skomplikowanych procesów. Mózg "opracowuje" informacje, które do niego docierają, przekształca je, wiąże z informacjami nabytymi wcześniej. W ten sposób dowiadujemy się, co dzieje się w świecie nas otaczającym.

Znany tradycyjny podział narządów zmysłów na wyższe (wzrok i słuch) oraz niższe (pozostałe zmysły) uświadamia nam szczególne znaczenie danych zmysłowych, dostarczanych przez oczy i uszy. Wzrok i słuch, które dominują u człowieka w procesach poznawczych sprawiają jednocześnie, że pozostałe zmysły są "niedoćwiczone", mniej sprawne niż potencjalnie mogą być. Te informacje szczególnego znaczenia nabierają w pracy pedagoga-terapeuty zajmującego się terapią dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu znacznym i głębokim. Uświadamiają, że wzrok, słuch, węch, dotyk, smak są zmysłami równorzędnymi w postrzeganiu świata. Dlatego nie może być podziału na lepsze i gorsze analizatory. Każdy z nich musi być i jest traktowany jako ważny kanał dopływu informacji. Ta wielokanałowość ma zasadniczy wpływ na proces integracji, czyli tworzenia się całości obrazu z drobnych cząstek.

Jak wiemy dla dzieci ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną proces uczenia się oraz nabywania wszelkich umiejętności jest trudny i skomplikowany. Podstawą ich rozwoju jest usprawnianie pracy systemów sensorycznych oraz procesów układu nerwowego. Dlatego istotny jest stały dopływ do układu nerwowego bodźców zmysłowych. To dzięki stymulacji wielozmysłowej mózg, otrzymuje informacje ze wszystkich zmysłów, dokonuje ich rozpoznania, segregowania i interpretacji. Jednocześnie integruje je z wcześniejszymi doświadczeniami. Proces stymulacji polega na wzmaganiu procesów życiowych organizmów za pomocą bodźców zewnętrznych chemicznych lub fizycznych. Dziecku dostarcza się bodźców zmysłowych różnego rodzaju: dotykowych, czucia głębokiego (proprioceptywnych), przedsionkowych (westybularnych), smakowych, węchowych, wzrokowych i słuchowych. Układ przedsionkowy informuje czy i w jakim kierunku poruszamy się. Układ ten stanowi podstawę rozwoju równowagi; koordynacji ruchowej; płynnego harmonijnego działania. Dzieci, które nie otrzymują wystarczającej ilości bodźców nie rozwijają się prawidłowo. Komórki nerwowe ich mózgu są bezczynne i giną. Stymulacja polisensoryczna pomaga im w odbiorze wrażeń zmysłowych płynących z ich ciała. Dzięki integracji tych wrażeń dziecko nie tylko uczy się, ale również zdobywa orientację oraz poczucie bezpieczeństwa. Dziecko zaczyna rozumieć otaczający je świat i przyjmować go bez lęku. Rozwija się oraz otwiera na nowe doznania i doświadczenia. Otrzymuje szansę na wykształcenie świadomości własnej osoby jako istoty wyodrębnionej z otoczenia. 

Dostarczając wrażeń zmysłowych musimy mieć również na uwadze potrzeby oraz możliwości osoby niepełnosprawnej. Używane pomoce nie mogą wywoływać poczucia dyskomfortu, napawać bojaźnią czy lękiem. Jedną z zasad jest też pamiętanie o nie przeciążaniu układu nerwowego zbyt dużą liczbą bodźców, ponieważ może okazać się to szkodliwe dla rozwoju dziecka. Dlatego także należy bacznie je obserwować podczas terapii i trafnie odczytywać wysyłane przez niego sygnały.

Istnieje wiele metod i technik stymulacji zmysłowej osób ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością umysłową. Wymienić należy: masaż leczniczy i logopedyczny; chromoterapię; aluminoterapię; aromatoterapię; zajęcia z wykorzystaniem muzyki i ruchu; techniki plastyczne; metoda porannego kręgu.

Adres

Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Zawierciu
42-400 Zawiercie
ul. Rataja 29a

KONTAKT

Mail szkoła:
sekretariat@zss-zawiercie.pl
Tel. szkoła: 32 67 215 17

Mail Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 2: sekretariatppp2@zss-zawiercie.pl
Tel. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 2: 32 494 15 00

KONTAKT

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH

I PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 2

IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ZAWIERCIU

Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2

osób online: 1

Polityka prywatności Kanały RSS Mapa serwisu

SYSTEM ALP VISUAL PLUS |

WYSYŁANIE I ODBIÓR POCZTY

ZARZĄDZANIE POCZTĄ

ZARZĄDZANIE SERWISEM

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy