Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2

ZESPÓŁ SAMYCH SUKCESÓW

Jak wykorzystać wolny czas?

Strona główna » Dla uczniów » Materiały do pracy w domu » Pedagog » Jak wykorzystać wolny czas?

wielkość tekstu: A | A | A

/zdjecia/edytor/files/Jak%20wykorzysta%C4%87%20wolny%20czas%20-%20GRY%20I%20ZABAWY%20usprawniaj%C4%85ce%20percepcj%C4%99%20wzrokow%C4%85%20i%20s%C5%82uchow%C4%85%20cz.%20I.pdf

 

Jak wykorzystać wolny czas?
GRY I ZABAWY.
Czas społecznej kwarantanny można wykorzystać na wiele sposobów. Zachęcamy
do jego wspólnego spędzania oraz skorzystania z zaproponowanych gier i zabaw.
Człowiek zdobywa orientację w swoim otoczeniu, a także we własnych przeżyciach
psychicznych dzięki temu, że wykonuje różne czynności poznawcze. Z ich pomocą
odbieramy i zyskujemy różne informacje ze środowiska, przekształcane następnie przez
człowieka i zapewniające mu regulację ze światem zewnętrznym.
Dlatego też pozytywem stosowania zabaw, gier może stać się chęć i potrzeba
realizacji oraz zaspokojenia potrzeb natury poznawczej przez dziecko, ochota wglądu
na wynik własnych działań, możliwość ich użycia i zdobywania odpowiednich
osiągnięć w zabawie, grze.
Gry i zabawy mogą stanowić także formę aktywizującą proces wychowania,
nauczania, rozwój mowy i myślenia dziecka. Kształtują i stymulują czynności
intelektualne, które są niezbędne do nabywania kolejnych umiejętności i nawyków.
W skład procesów orientacyjno – poznawczych wchodzą: wrażenia, spostrzeganie,
obserwacja, uwaga, pamięć, uczenie się i mowa. Procesy te charakteryzuje dynamiczny
rozwój, dokonujący się w kierunku wyodrębniania i usamodzielniania czynności
umysłowych.
Aktywność dziecka w zakresie stymulacji procesów poznawczych stanowi istotny
czynnik warunkujący rozwój dziecka.
ZABAWY I GRY ROZWIJAJĄCE PERCEPCJĘ WZROKOWĄ
U podstaw spostrzegania wzrokowego leży umiejętność rozpoznawania barw i
kształtów, nazywania ich, dokonywania analizy i syntezy wzrokowej. Dzięki tym
umiejętnościom możliwa jest nauka czytania i pisania.
1. "Składanie pociętych obrazków"
Pomoce: kartki pocztowe, obrazki, ilustracje, zdjęcia.
Przebieg:
• wg wzoru, np. przecięte na kilka części dwie identyczne kartki pocztowe – rodzic
układa swoją jako wzór, a następnie to samo robi dziecko,
• bez wzoru (można tu wykorzystać różne obrazki, pocztówki, zdjęcia – pocięte na
kawałki).
2. "W jakim kierunku skierowana jest strzałka?"
Pomoce: kilka strzałek w różnym kierunku wydrukowanych pojedynczo na kartce
papieru.
Przebieg: na stole/podłodze rozkładamy wydrukowane strzałki i pytamy dziecko o
kierunek jej ułożenia, np. „wskaż strzałki, które są skierowane w prawą stronę, w górę,
w dół, w prawo, w lewo, skośnie w lewy górny róg, skośnie w prawy dolny róg", itd.
3. „Polowanie na litery i wyrazy.”
Pomoce: etykiety z literami alfabetu i wyrazami.
Przebieg: dziecko odczytuje pokazaną przez rodzica literę, np. "k". Zadaniem dziecka
jest odnalezienie jak największej ilości wyrazów zaczynających się na wyznaczoną
literę.
ZABAWY I GRY ROZWIJAJĄCE PERCEPCJĘ SŁUCHOWĄ
Dzięki wrażeniom słuchowym człowiek lepiej potrafi orientować się w otoczeniu.
Prawidłowo funkcjonujący słuch pozwala na odbiór i rozumienie dźwięków mowy,
ułatwia kształtowanie pojęć i rozwój myślenia słowno – pojęciowego. By słuch mógł
prawidłowo rozwijać się, konieczna jest nie tylko ogólna sprawność receptora, ale
również pozostała część układu słuchowego, która zajmuje się porządkowaniem i
odczytywaniem bodźców. Sprawność tę możemy kształtować od najmłodszych lat życia
dziecka poprzez stymulowanie jego doświadczeń. Zabawy i gry mogą być pomocne w
rozwijaniu słyszenia i rozumienia dźwięków.
1. „Sklep”
Pomoce: wszelkie produkty, artykuły, przedmioty dostępne w domu.
Przebieg: zapoznanie dziecka z tematem zabawy, rozpoznanie i nazwanie przedmiotów,
które będą użyte w zabawie, rozdzielenie ról kupującego i sprzedającego – osoba
prowadząca oznajmia, że dziś kupujemy tylko przedmioty o nazwie zaczynającej się na
głoskę np. "a", "b", itd. Zadaniem dziecka jest wyszukanie i kupienie tego przedmiotu.
2. „Gdzie jest ukryty zegarek/radio?”
Pomoce: głośno tykający zegar, lub grające radio.
Przebieg: podczas nieobecności dziecka w pomieszczeniu rodzic ukrywa budzik/radio.
Jeśli znajdzie miejsce ukrycia, chowa go, a tym razem zegarek poszuje rodzic.
3. "Jakie to zwierzę?”
Pomoce: rysunki zwierząt domowych wykonane przez dziecko przed rozpoczęciem
zabawy lub dostępne na ilustracjach/zdjęciach znajdujących się w domu.
Przebieg: rodzic demonstruje dziecku obrazki przedstawiające zwierzęta. Sprawdza, czy
potrafi rozpoznawać je i naśladować ich głosy. Po schowaniu obrazków sam naśladuje
głosy poszczególnych zwierząt. Zadaniem dziecka jest odgadnąć, jakie to zwierzę

czytano: 497 razy

autor: zss-zawiercie.pl

data dodania: 2020-04-22 09:47:25

Adres

Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Zawierciu
42-400 Zawiercie
ul. Rataja 29a

KONTAKT

Mail szkoła:
sekretariat@zss-zawiercie.pl
Tel. szkoła: 32 67 215 17

Mail Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 2: sekretariatppp2@zss-zawiercie.pl
Tel. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 2: 32 494 15 00

KONTAKT

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH

I PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 2

IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ZAWIERCIU

Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2

osób online: 2

Polityka prywatności Kanały RSS Mapa serwisu

SYSTEM ALP VISUAL PLUS |

WYSYŁANIE I ODBIÓR POCZTY

ZARZĄDZANIE POCZTĄ

ZARZĄDZANIE SERWISEM

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy