Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2

ZESPÓŁ SAMYCH SUKCESÓW

OGŁASZAMY KONKURS NA LOGO NASZEJ SZKOŁY!

Strona główna » Aktualności » OGŁASZAMY KONKURS NA LOGO NASZEJ SZKOŁY!

wielkość tekstu: A | A | A

KONKURS!!     KONKURS!!      KONKURS!!

OGŁASZAMY KONKURS NA LOGO NASZEJ SZKOŁY!

 

REGULAMIN KONKURSU

Organizator konkursu

Organizatorem konkursu na opracowanie logo szkoły jest Dyrekcja i Nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Zawierciu.

Cel i przedmiot konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2

Logo wykorzystywane będzie przez ZSS im. M. Grzegorzewskiej i PPP nr 2 do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.

Warunki uczestnictwa w konkursie

Konkurs trwa od 5 kwietnia do 10 maja 2022 r.

W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie, którzy zapoznali się z regulaminem konkursu. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo (zespół do 3 osób). Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.

Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Zawierciu.

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

Forma prezentacji pracy konkursowej

Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, plakat, ulotki.

Prace można wykonać korzystając z technik komputerowych.

Logo powinno charakteryzować się następującymi cechami;

być czytelne i łatwe do zapamiętania,

logo powinno kojarzyć się z charakterem działalności instytucji ZSS im. Marii Grzegorzewskiej  i PPP nr 2 i z nimi korelować

być łatwo identyfikowane dla naszej Szkoły i Poradni

wzbudzać pozytywne emocje,

logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.

 Miejsce i termin składania prac konkursowych

Podpisane prace (imię i nazwisko, klasa) należy wysłać do dnia 30 kwietnia 2022 r. na adres mailowy e.swistak.grzegorzewska@gmail.com

Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. Organizator nie zwraca prac.

Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

1) zgodność projektu z danymi Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2,

2) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,

3) czytelność i funkcjonalność projektu,

4) estetyka wykonania projektu.

Ocena prac konkursowych

Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, powołaną przez Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2

Rozstrzygnięcie konkursu

W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.

Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda.

Planowana data ogłoszenia wyników 18 maja 2022 r.

Komisja zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu oraz niewybrania pracy zwycięskiej.

Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły.

Po ogłoszeniu wyników i przyznaniu nagrody zostanie zorganizowana wystawa, prezentująca wszystkie prace.

Życzymy wszystkim ciekawych pomysłów!

Organizatorzy

 

20

KWI

2022

738

razy

czytano

zss-zawiercie.pl

Adres

Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Zawierciu
42-400 Zawiercie
ul. Rataja 29a

KONTAKT

Mail szkoła:
sekretariat@zss-zawiercie.pl
Tel. szkoła: 32 67 215 17

Mail Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 2: sekretariatppp2@zss-zawiercie.pl
Tel. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 2: 32 494 15 00

KONTAKT

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH

I PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 2

IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ZAWIERCIU

Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2

osób online: 1

Polityka prywatności Kanały RSS Mapa serwisu

SYSTEM ALP VISUAL PLUS |

WYSYŁANIE I ODBIÓR POCZTY

ZARZĄDZANIE POCZTĄ

ZARZĄDZANIE SERWISEM

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy